Điều khoản dịch vụ

4/5 - (1 bình chọn)

Quý thành viên vui lòng hãy đọc kỹ các điều khoản, quy định và điều kiện này trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. 88BET sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào vi phạm vào Điều khoản và Điều kiện này.

88Bet Điều khoản dịch vụ 02

Định nghĩa và giải thích

Diễn giải

Đối với các từ mà chữ cái đầu tiên viết hoa được xác định bởi các điều kiện sau. Các định nghĩa dưới đây sẽ có cùng với ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở đâu số ít hay nhiều.

Một số định nghĩa

Đi cùng mục đích của các quy định trong Điều khoản và Điều kiện này:

Công ty liên kết: Là một pháp nhân mà chịu kiểm soát, kiểm soát hoặc dưới sự kiểm soát chung với một bên, trong đó “kiểm soát” có nghĩa sở hữu từ 50% cổ phần, với lợi ích vốn chủ sở hữu hoặc các tài sản khác thuộc công ty mà có quyền bỏ phiếu bầu giám đốc hay cơ quan chịu quản lý khác.

Quốc gia đề cập: Việt Nam

Công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong Thỏa thuận này) đề cập đến 88BET, 66 Xuân Diệu, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng , Việt Nam.

Thiết bị  ý nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy sử dụng Dịch vụ, ví dụ như máy tính, điện thoại di động thông minh hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.

Dịch vụ đề cập đến các dịch vụ sản phẩm có tại trang web.

Điều khoản và Điều kiện (còn được gọi là “Điều khoản”) nghĩa là các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữ Bạn và Công ty về việc sử dụng sản phẩm dịch vụ. Thỏa thuận Điều kiện và Điều khoản này dduowwjc tạo với sự trợ giúp của Trình tạo Điều khoản và Điều kiện của nguồn cung cấp dữ liệu.

Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba: điều này có nghĩa là bất kỳ dịch vụ hay nội dụng nào (bao gồm dữ liệu, sản phẩm, thông tin hay dịch vụ) mà do bên thứ ba cung cấp có thể được Dịch vụ hiển thị, cung cấp hoặc bao gồm.

Trang Web: điều này đề cập đến 88BET.DAY hay https://88bet3.day/

Bạn: là cá nhân sử dụng dịch vụ truy cập hoặc công ty hay pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang cố gắng truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, nếu có.

Điều khoản dịch vụ 88BET
Điều khoản dịch vụ 88BET

Xác nhận về điều khoản sử dụng

Đây là các Điều khoản và Điều kiện chi phối đến việc sử dụng Dịch vụ và thỏa thuận hoạt động giữa Bạn và Công ty. Các điều khoản và điều kiện này sẽ quy định các quyền và nghĩa vụ của tất cả người dùng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

Việc bạn truy cập sau đó sử dụng Dịch vụ tùy thuộc vào việc Bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này.

Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho tất cả khách truy cập, tài khoản người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, Bạn chấp nhận đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này.

Nếu Bạn không đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào trong các Điều khoản và Điều kiện này thì Bạn không thể truy cập Dịch vụ.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn trên 18 tuổi. Công ty không cho phép cung cấp sản phẩm những người dưới 18 tuổi sử dụng Dịch vụ.

Việc bạn truy cập, sử dụng Dịch vụ hay sản phẩm cũng tùy thuộc vào việc Bạn chấp nhận và tuân thủ Chính sách quyền riêng tư của Công ty.

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi có mô tả các chính sách và thủ tục của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin định danh cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Ứng dụng hoặc Trang web và cho bạn biết về quyền riêng tư của bạn và cách luật bảo vệ chính bản thân mình.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Hướng dẫn đăng ký 88BET

Liên kết đi tới các trang web khác

Dịch vụ sản phẩm của chúng tôi có thể sẽ chưa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ bởi bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Công ty.

Công ty sẽ không có quyền kiểm soát và chịu trách nhiệm bất kỳ về chính sách quyền riêng tư, nội dung hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hay dịch vụ của bên thứ ba nào.

Bạn cũng thừa nhận và cam kết đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý, gián tiếp hoặc trực tiếp đối với bất kỳ thiệt hại tổn thất nào gây ra hoặc bị cáo buộc là có liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hay dịch vụ sản phẩm nào có sẵn hay thông qua bất kỳ trang web hay dịch vụ nào như vậy.

88BET Điều khoản dịch vụ 01

Chúng tôi thực sự khuyên rằng Bạn nên đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện cũng như Chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào hoặc dịch vụ mà bên thứ ba mà bạn cố gắng truy cập.

Việc chấm dứt

Công ty chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn ngay lập tức mà sẽ không cần thông báo trước hay chịu trách nhiệm pháp lý vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu bạn có hành vi vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Khi chấm dứt, chúng tôi sẽ chấm dứt ngay quyền sử dụng Dịch vụ của bạn.

Tuyên bố Trách nhiệm

Bất kể với mọi thiệt hại mà Bạn có thể phải chịu, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Công ty và nhà cung cấp nào của Công ty theo bất kỳ điều khoản trong của Điều khoản này và biện pháp khắc phục độc quyền của Bạn đối với tất cả những điều đã nói ở trên sẽ được giới hạn ở số tiền Bạn thực trả thông qua Dịch vụ hoặc 100$ nếu bạn chua mua bất cứ thứ gì thông qua Dịch vụ.

Trong phạm vi tối đa mà được pháp luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, Công ty chúng tôi hoặc nhà cung cấp của công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc do hậu quả nào.

Ngay cả khi Công ty chúng tôi hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó và ngay cả khi biện pháp khắc phục không đạt được mục đích thiết yếu.

Một số tiểu bang không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, điều đó có nghĩa là một số giới hạn trên có thể không được áp dụng.

Ở những tiểu bang này, trách nhiệm pháp lý của mỗi bên sẽ được giới hạn trong phạm vi lớn nhất được pháp luật cho phép.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Dịch vụ được cung cấp cho bạn và sở hữu đa số lỗi và khuyết thiếu mà ko mang bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào.

Trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành, đơn vị, thay mặt cho chính mình và thay mặt cho các chi nhánh của mình cũng như những nhà cấp phép và nhà cung cấp nhà cung cấp tương ứng của họ, chối từ rõ ràng mọi bảo đảm, dù rõ ràng, hàm ý, theo luật định hay cách thức khác.

Đối sở hữu nhà sản xuất, bao gồm phần lớn những bảo đảm ẩn ý về khả năng bán được, tính thích hợp cho 1 mục đích cụ thể, quyền  và việc ko vi phạm cũng như những bảo đảm sở hữu thể phát sinh trong công đoạn thương lượngcông đoạn thực hiệnsử dụng hoặc thông lệ thương mại.

Không dừng ở những điều đã nhắc ở trên, tổ chức ko đưa ra bảo đảm hoặc cam kết và ko tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào rằng dịch vụ sẽ đáp ứng các buộc phải của bạn, đạt được bất kỳ kết quả dự định nào, cân xứng hoặc hoạt động với bất kỳ phần mềm, vận dụng, hệ thống hoặc nhà cung cấp nào khác, vận hành ko bị gián đoạn, đáp ứng mọi tiêu chuẩn về hiệu suất hoặc độ tin cậy hoặc không sở hữu lỗi hoặc bất kỳ lỗi hoặc khuyết thiếu nào  thể hoặc sẽ được tu sửa.

Không ngừng những điều đã nói ở trên, cả công ty và bất kỳ nhà cung cấp nào của tổ chức đều ko đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý:

(i) Về hoạt động hoặc tính khả dụng của nhà sản xuất, hoặc thông báo, nội dung và tài liệu hoặc sản phẩm  trên đó;

(ii) Rằng nhà sản xuất sẽ ko bị đứt quãng hoặc ko  lỗi;

(iii) Về tính xác thực, độ tin cậy hoặc tiền tệ của bất kỳ thông báo hoặc nội dung nào được phân phối duyệt y dịch vụ;

(iv) nhà cung cấp, máy chủ của nhà sản xuất, nội dung hoặc e-mail được gửi trong khoảng hoặc thay mặt cho công ty ko với vi-rút, tập lệnh, trojan, sâu, phần mềm độc hại, bom hẹn giờ hoặc những thành phần sở hữu hại khác.

1 số khu vực pháp lý không cho phép cái trừ một số chiếc bảo đảm hoặc giới hạn đối với các quyền theo luật hiện hành của người dùngdo vậy một số hoặc toàn bộ những cái trừ và dừng trên mang thể không ứng dụng cho Bạn.

Nhưng trong trường hợp như vậynhững loại trừ và dừng được nêu trong phần này sẽ được áp dụng trong phạm vi lớn nhất với thể thi hành theo luật hiện hành.

Hướng dẫn tải 88BET APP

Luật chi phối

pháp luật của quốc giakhông tính những xung đột về lề luật pháp luật, sẽ điều chỉnh Điều khoản này và việc Bạn sử dụng nhà sản xuất. Việc bạn tiêu dùng vận dụng cũng mang thể phải tuân theo luật địa phương, tiểu bang, đất nước hoặc quốc tế khác.

Giải quyết mâu thuẫn

nếu Bạn  bất kỳ lo ngại hoặc mâu thuẫn nào về nhà sản xuấttrước hết, Bạn đồng ý cố gắng khắc phục tranh chấp một bí quyết không chính thức bằng cách địa chỉ  tổ chức.

Đối mang quý khách ở Liên minh Châu Âu (EU)

nếu như Bạn là người tiêu dùng của Liên minh Châu Âu, bạn sẽ được hưởng lợi trong khoảng bất kỳ quy định đề nghị nào của luật pháp của đất nước nơi bạn trú ngụ.

Tuân thủ pháp luật Hoa Kỳ

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

(i) Bạn ko sống ở một quốc gia chịu lệnh cấm vận của chính phủ Hoa Kỳ, hoặc đã được chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố”

(ii) Bạn không được liệt kê trong bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế nào của chính phủ Hoa Kỳ.

mức độ nguy hiểm và miễn trừ

Tính hiểm nguy

nếu như bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là không thể thi hành hoặc không hợp thức, thì điều khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích để hoàn thành những chỉ tiêu của điều khoản đấy trong phạm vi to nhất với thể theo luật hiện hành và những điều khoản còn lại sẽ tiếp tục với hiệu lực phần đông.

Từ bỏ

Trừ khi được quy định ở đây, việc ko thực hành quyền hoặc đề nghị thực hành phận sự theo các Điều khoản này sẽ ko ảnh hưởng tới khả năng của 1 bên trong việc thực hiện quyền đó hoặc đề xuất thực hiện tương tự vào bất kỳ thời điểm nào sau ấy cũng như việc từ bỏ vi phạm sẽ cấu thành từ bỏ bất kỳ vi phạm nào sau đó.

Bảo lưu đối với Điều khoản và Điều kiện này

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế những Điều khoản này bất cứ khi nào.

Nếu bản sửa đổi là quan yếu, Chúng tôi sẽ quyết tâm hợp lý để thông báo trước ít nhất 30 ngày trước lúc bất kỳ điều khoản mới nào  hiệu lực.

Điều gì cấu thành 1 đổi thay quan trọng sẽ được xác định theo quyết định riêng của Chúng tôi.

Bằng bí quyết tiếp tục truy vấn cập hoặc dùng dịch vụ của chúng tôi sau khi những sửa đổi đó sở hữu hiệu lực, Bạn đồng ý bị buộc ràng bởi những điều khoản sửa đổi.

Giả dụ Bạn không đồng ý mang các điều khoản mới, tất cả hoặc một phần, vui lòng ngừng tiêu dùng trang web và nhà cung cấp.

Nap tien 88Bet nhu nao

Liên hệ chúng tôi

Nếu như bạn sở hữu bất kỳ thắc mắc nào về những Điều khoản và Điều kiện này, Bạn  thể địa chỉ với chúng tôi:

Qua email: [email protected]

Website: https://88bet3.day/

Hãy liên hệ trực tiếp trên trang Web của chúng tôi: https://88bet3.day/lien-he-88bet/